MELBUD S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000308799
Wysokość kapitału zakładowego: 513.000,00 zł (opłacony w całości)
NIP: 876-020-51-89 REGON: 870522242