MELBUD S.A. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizujemy się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów, melioracji, przewiertów, przecisków techniką bezwykopową i in.

Firma powstała w 1991 roku. Jest spółką całkowicie prywatną i opartą w całości na polskim kapitale.

Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych, jednostek budżetowych a także inwestorów prywatnych.

Naszym atutem są ludzie. To dzięki nim osiągamy sukcesy, dbając o ich rozwój i zadowolenie. Równocześnie systematycznie inwestujemy w sprzęt i wyposażenie techniczne. W intensyfikacji rozwoju korzystamy z dofinansowania z dostępnych środków europejskich. Nasze przychody systematycznie rosną. W bogatej ofercie sprzętu, posiadamy specjalistyczne maszyny i urządzenia dla technik bezwykopowych, przewiertów i przecisków.

Firma wspiera również różne inicjatywy społeczne, charytatywne i sportowe. Aktywnie działa w strukturach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Toruniu i Bydgoszczy.

Zarząd MELBUD S.A.

Andrzej Pawłowski

Andrzej Pawłowski

Prezes Zarządu

Inżynier budownictwa. W 1983 roku ukończył Akademię Techniczno Rolniczą w Bydgoszczy. 1970 - rozpoczął pracę w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Grudziądzu jako majster budowy i kolejno zajmował stanowiska kierownika budowy, kierownika działu techniczno produkcyjnego, z-cy dyrektora ds. technicznych. 1991 - po zlikwidowaniu RPM objął funkcję Prezesa Zarządu w MELBUD S.A. w Grudziądzu

Andrzej Czapliński

Andrzej Czapliński

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowy

Iwona Lange

Iwona Lange

Członek Zarządu, Główna Księgowa

Magister inżynier systemów zarządzania, absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii 1999 r. W 2006 r. uzyskała dyplom biegłego rewidenta. Laureatka konkursu „Księgowy Roku 2006” – I miejsce w województwie pomorskim. Współpracowała w badaniach sprawozdań finansowych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Mensa Polska. Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego od 2004 r. m.in. w firmach PORTY SA a następnie ELEKTRONIKA SA oraz JABIL ASSEMBLY POLAND Sp. z o.o.