MELBUD S.A. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizujemy się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów, melioracji, przewiertów, przecisków techniką bezwykopową i in.

Firma powstała w 1991 roku. Jest spółką całkowicie prywatną i opartą w całości na polskim kapitale.

Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych, jednostek budżetowych a także inwestorów prywatnych.

Naszym atutem są ludzie. To dzięki nim osiągamy sukcesy, dbając o ich rozwój i zadowolenie. Równocześnie systematycznie inwestujemy w sprzęt i wyposażenie techniczne. W intensyfikacji rozwoju korzystamy z dofinansowania z dostępnych środków europejskich. Nasze przychody systematycznie rosną. W bogatej ofercie sprzętu, posiadamy specjalistyczne maszyny i urządzenia dla technik bezwykopowych, przewiertów i przecisków.

Firma wspiera również różne inicjatywy społeczne, charytatywne i sportowe. Aktywnie działa w strukturach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Toruniu i Bydgoszczy.

Zarząd MELBUD S.A.

Andrzej Czapliński

Andrzej Czapliński

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowy

Magister zarządzania procesami inwestycyjnymi. W 2004 roku ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich leaderów biznesu organizowane w Katedrze Podstawowych Problemów Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z firmą konsultingową Ernst&Young. Od 1997 roku pracował w największym banku w Polsce Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA. Współpracował z klientami korporacyjnymi w zakresie pełnej obsługi bankowej. Od roku 2006 zajmował stanowiska menedżerskie, a od 2010 kierował zespołami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem kredytowym klientów korporacyjnych.