MELBUD S.A. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizujemy się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów, melioracji, przewiertów, przecisków techniką bezwykopową i in.

Firma powstała w 1991 roku. Jest spółką całkowicie prywatną i opartą w całości na polskim kapitale.

Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych, jednostek budżetowych a także inwestorów prywatnych.

Naszym atutem są ludzie. To dzięki nim osiągamy sukcesy, dbając o ich rozwój i zadowolenie. Równocześnie systematycznie inwestujemy w sprzęt i wyposażenie techniczne. W intensyfikacji rozwoju korzystamy z dofinansowania z dostępnych środków europejskich. Nasze przychody systematycznie rosną. W bogatej ofercie sprzętu, posiadamy specjalistyczne maszyny i urządzenia dla technik bezwykopowych, przewiertów i przecisków.

Firma wspiera również różne inicjatywy społeczne, charytatywne i sportowe. Aktywnie działa w strukturach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Toruniu i Bydgoszczy.

Zarząd MELBUD S.A.

Andrzej Pawłowski

Andrzej Pawłowski

Prezes Zarządu

Inżynier budownictwa. W 1983 roku ukończył Akademię Techniczno Rolniczą w Bydgoszczy. 1970 - rozpoczął pracę w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Grudziądzu jako majster budowy i kolejno zajmował stanowiska kierownika budowy, kierownika działu techniczno produkcyjnego, z-cy dyrektora ds. technicznych. 1991 - po zlikwidowaniu RPM objął funkcję Prezesa Zarządu w MELBUD S.A. w Grudziądzu

Piotr Chełkowski

Piotr Chełkowski

Wiceprezes Zarządu

W 1986 r ukończył Politechnikę Gdańską Wydział Hydrotechniki, specjalność: budownictwo wodne i morskie. W 1996 r ukończył studnia MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego Funkcję Wiceprezesa Zarządu Melbud S.A. objął z dniem 1 kwietnia 2016 r, wcześniej pełnił przez wiele lat wyższe funkcje kierownicze w znanych na rynku firmach budowlanych, w tym ostatnio był Członkiem Zarządu Doka Polska Sp z o.o. oraz wcześniej Prezesem Zarządu PRI Pol-Aqua SA

Grażyna Łazarska

Grażyna Łazarska

Członek Zarządu, Główny Księgowy

Ekonomista dyplomowany W 1981 roku ukończyła Wydział Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim. 1975 – rozpoczęła pracę w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Grudziądzu jako stażystka, a następnie na stanowiskach: księgowa, specjalista ds. płac, kierownik działu zatrudnienia i płac. 1992 – po zlikwidowaniu RPM objęła stanowisko Głównej Księgowej i Członka Zarządu w MELBUD S.A. w Grudziądzu